Energimerking av boliger - Vedlikehold

Energimerkesystemet er midlertidig nede for vedlikehold. Vennligst prøv igjen senere.
Mer informasjon om ordningen finnes på http://www.energimerking.no.

Enova
https://www.enova.no/